TorpedoContact / About
Projects


These Are Situationist Times
–Exhibition
–Online Interface
Read


Publications


Postnordisk - Den nordiske kunstscenens vekst og fall 1976-2016

These Are Situationist Times!

Marianne Hurum: Krabbe

Liv Bugge: To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself

Concrete Oslo

Ane Hjort Guttu:
Tekster, samtaler, manus


Dora Garcia: Segunda Vez – How Masotta was Repeated

Dora Garcia: Oscar Masotta – Segunda Vez, Cahier No. 1 and 2


Aktuell #1 Azar Alsharif

Lina Viste Grønli: LIBRARY

Guðrún Benónýsdóttir: 
lawlessness of dreams
colour palette


Ingrid Torvund:
When I Go Out I Bleed Magic


Benjamin A. Huseby:
Weeds & Aliens
An Unnatural History of Plants


Modelling Time: The Permanent Collection 1925-2014


Valentinas Klimašauskas: 
B and/or an Exhibithion Guide In Search of Its Exhibition


Matthew Rana:
The Theory of the Square


Eline McGeorge:
With the Free Rider into the oil age and beyond


FRANK:

Volupså & Postscript


Sebastian Makonnen Kjølaas: The Institute of Art and Crime


In Dependence –Collaborations and Artists´Initiatives


Bodil Furu:
The Aesthetics of Investigation


Jon Benjamin Tallerås and Ruben Steinum: Casual Maneuver – A Step Away From It


Geir Haraldseth: 

Great! I’ve written something stupid but I haven’t signed a contract with anyone to produce solely wise and perfect works


Marianne Hurum:
STRETCHERS


Mai Hofstad Gunnes:
Baby Snakes Hatching. Ruins. Ruins


Karl Larsson:
Poetical Assumption


Liv Bugge: You Make Me Want To Die In The Country Side –
A meditation on Heart of Darkness by Joseph Conrad


Marius Engh:
An Aggregation of Adversary


KARAVANE:
Kjartan Slettemark,Nixon Visions
Victor Lind, Monument

Fluxus

Hito Steyerl

Dan-Ola Persson:
Music for the Videos of Lars Laumann

Favoured Nations:
Momentum 5th Nordic Biennial of Contemporary Art


Steinar Haga Kristensen: Retrospective: On the Un-Subjectified Persona


Espen Dietrichson:
Sketches For A Mechanical Sunrise


Håkon Bleken:
tekster i utvalg (1964–2008)


Eivind Slettemeås:

Kunst og prekaritet


Kjersti G. Andvig:
No one here is Innocent


A Fiesta of Tough Choices: Contemporary Art in the Wake of Cultural Policies


The New Administration of Aasthetics


What Does Public Mean?
Art as a Participant in the Public Arena


Mark

Kunst og prekaritet
Eivind Slettemeås

NOK 150,-

Kunst og prekaritet drøfter to hovedtemaer innen det sist tiårets diskusjoner om kunst, kultur og økonomi: på den en siden kunstneren som rollemodell for omorganisering innen ulike sektorer i arbeidslivet og den kreative økonomien. På den annen side debatten om utsatte arbeidsforhold avledet av den kritiske prekariseringsdiskursen (prekær = utsatt,usikker). Den kreative økonomien er i dag den hurtigst voksende
vekstnæringen, der selvrealisering, fleksibilitet og selvstendighe er de viktigste motivasjonsfaktorene. Prekariseringsbevegelse har på sin side mobilisert deltidsansatte, arbeidsmigranter, papirløse innvandrere, kunstnere og kulturarbeidere i
Europa, under felles paroler mot utnytting av billig arbeidskraft,
et ekskluderende arbeidsmarked og manglende rettigheter. Boka drøfter også nye organisasjonsmodeller og ideologier som har dominert det kunstinstitusjonelle feltet de siste
årene, kunstnernes kamp for kulturpolitiske rettigheter på
70-tallet, og den senere utdefineringen av fagorganisasjonen i kulturpolitikken. Gjennom flere konkrete eksempler gir boka en oversikt over hvordan selvorganisert produksjon og formidling
har vokst frem og skapt nye arenaer for profesjonalisering debatt og autonomi.

Publikasjonen er utgitt med støtte fra Unge Kunstneres Samfund, Bildende
Kunstneres Hjelpefond og Norske Billedkunstnere.

Torpedo Press 2008