Kunst og prekaritet
Eivind Slettemeås

NOK 150,-

Kunst og prekaritet drøfter to hovedtemaer innen det sist tiårets diskusjoner om kunst, kultur og økonomi: på den en siden kunstneren som rollemodell for omorganisering innen ulike sektorer i arbeidslivet og den kreative økonomien. På den annen side debatten om utsatte arbeidsforhold avledet av den kritiske prekariseringsdiskursen (prekær = utsatt,usikker). Den kreative økonomien er i dag den hurtigst voksende
vekstnæringen, der selvrealisering, fleksibilitet og selvstendighe er de viktigste motivasjonsfaktorene. Prekariseringsbevegelse har på sin side mobilisert deltidsansatte, arbeidsmigranter, papirløse innvandrere, kunstnere og kulturarbeidere i
Europa, under felles paroler mot utnytting av billig arbeidskraft,
et ekskluderende arbeidsmarked og manglende rettigheter. Boka drøfter også nye organisasjonsmodeller og ideologier som har dominert det kunstinstitusjonelle feltet de siste
årene, kunstnernes kamp for kulturpolitiske rettigheter på
70-tallet, og den senere utdefineringen av fagorganisasjonen i kulturpolitikken. Gjennom flere konkrete eksempler gir boka en oversikt over hvordan selvorganisert produksjon og formidling
har vokst frem og skapt nye arenaer for profesjonalisering debatt og autonomi.

Publikasjonen er utgitt med støtte fra Unge Kunstneres Samfund, Bildende
Kunstneres Hjelpefond og Norske Billedkunstnere.

Torpedo Press 2008