PUB   NORDIC ART PRESS


KARAVANE:
Kjartan Slettemarks Nixon Visions
Boel Christensen-Scheel

NOK 130,-

Fra 1971 til 1974 arbeidet Kjartan Slettemark med en serie som senere er blitt hetende Nixon Visions. Portrettet av den amerikanske presidenten Richard Nixon ble brukt som gjennomgangsfigur i performance, maleri, politiske aksjoner, workshops og sosiale happenings på en måte som både var radikalt nyskapende og sterkt provoserende. Boel Christensen-Scheel undersøker hvordan Slettemark i Nixon Visions bryter ned motsetningen mellom liv og kunst til en performativ eller ”bred” estetikk der estetikk, personlig følelsesliv, politiske ytringer inngår i en sameksistens. Nixon-serien kan forstås som en protest og en personlig reise for Slettemark; en reise hvor han identifiserer seg med mennesket Nixon og bruker kunsten som en iscenesettelse av egen persona og ambivalente forhold til makt. Forfatteren leser også Nixon-serien i forhold til det Felix Guattari kaller en schizoanalytisk subjektforståelse, og ser på hvordan Nixon-serien bærer bud om en neo-eksistensialisme i kunsten, dvs. en flermodal og åpen kunsterfaring som vender seg mot selve livet i dets kompleksitet. Karavane er en essayserie der forfattere og skribenter fra ulike fagfelt inviteres til å skrive om kunstverk som har hatt innvirkning på sin tid og bidratt til å utvide kunst- og samfunnsdebatten. Kjartan Slettemarks “Nixon Visions” av Boel Christensen-Scheel er andre bok i serien. Tidligere utgitte titler er: Victor Linds Monument av Erling Moestue Bugge.

Torpedo Press 2010

KARAVANE:
Victor Linds Monument
Erling Mostue Bugge

NOK 130,-

Victor Linds Monument av Erling Moestue Bugge er første utgivelse i essayserien Karavane, der forfattere fra ulike fagfelt skriver om kunstverk som har hatt innvirkning på sin tid og bidratt til å utvide kunst- og samfunnsdebatten.Victor Linds skulptur Monument er et anti-monument som forvirrer våre antagelser for hva en klassisk skulpturform skal og bør være. Politiinspektør Knut Rød var ansvarlig for deporteringen av norske jøder til Auschwitz, men ble likevel frikjent etter krigen. I Victor Linds verk er Rød tilsynelatende enkelt fremstilt i bronse, stående på en svart steinsokkel iført tysk naziuniform mens han gjør nazihilsen. Sokkelen markerer tomheten ved det menneskelige fraværet og en katastrofe det knapt går an å fremstille, mens Rød plasseres som et menneskelig nærvær av skyld over denne. I boka foretar Bugge en tolkning av og går inn i fenomenet Knut Rød for å se hvordan verket konfronterer en skyggeside ved norsk historie og hvorfor dette oppleves provoserende. Det rokker ved vedtatte koder for hva et monument kan være – men hva slags koder er dette og hvordan formuleres de? Gjennom sin nærlesning utdyper Bugge verkets karakter og gir en større forståelse for egenarten i Victor Linds prosjekt.

Om forfatteren:
Erling Moestue Bugge har MA i kunsthistorie fra University of Sussex, England (2001) og cand. philol i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo (2003). Han underviser i fotografihistorie, visuell kultur og
kunsthistorie og har blant annet skrevet for kunstkritikk.no, Billedkunst og Kunst og Kultur. Victor Linds Monument er forfatterens første bokutgivelse.Publikasjonen er utgitt med støtte fra Fritt Ord og Norsk Kulturråd.

Torpedo Press 2011


︎Torpedo Press

Rostockgata 28
0191, Oslo
Norway

Distributors:

France, Belgium, Luxembourg, and Switzerland:
les presses du réel


Europe (besides UK, France, Luxembourg and Switzerland):
IDEA Books


USA, Canada, Latin America, Australia, Asia, UK and Middle East:
Distributed Art Publishers
kontakt@torpedobok.no

Order inquiries: order@torpedobok.no


Instagram
Facebook