TorpedoContact / About
Projects


These Are Situationist Times
–Exhibition
–Online Interface
Read


Publications


Postnordisk - Den nordiske kunstscenens vekst og fall 1976-2016

These Are Situationist Times!

Marianne Hurum: Krabbe

Liv Bugge: To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself

Concrete Oslo

Ane Hjort Guttu:
Tekster, samtaler, manus


Dora Garcia: Segunda Vez – How Masotta was Repeated

Dora Garcia: Oscar Masotta – Segunda Vez, Cahier No. 1 and 2


Aktuell #1 Azar Alsharif

Lina Viste Grønli: LIBRARY

Guðrún Benónýsdóttir: 
lawlessness of dreams
colour palette


Ingrid Torvund:
When I Go Out I Bleed Magic


Benjamin A. Huseby:
Weeds & Aliens
An Unnatural History of Plants


Modelling Time: The Permanent Collection 1925-2014


Valentinas Klimašauskas: 
B and/or an Exhibithion Guide In Search of Its Exhibition


Matthew Rana:
The Theory of the Square


Eline McGeorge:
With the Free Rider into the oil age and beyond


FRANK:

Volupså & Postscript


Sebastian Makonnen Kjølaas: The Institute of Art and Crime


In Dependence –Collaborations and Artists´Initiatives


Bodil Furu:
The Aesthetics of Investigation


Jon Benjamin Tallerås and Ruben Steinum: Casual Maneuver – A Step Away From It


Geir Haraldseth: 

Great! I’ve written something stupid but I haven’t signed a contract with anyone to produce solely wise and perfect works


Marianne Hurum:
STRETCHERS


Mai Hofstad Gunnes:
Baby Snakes Hatching. Ruins. Ruins


Karl Larsson:
Poetical Assumption


Liv Bugge: You Make Me Want To Die In The Country Side –
A meditation on Heart of Darkness by Joseph Conrad


Marius Engh:
An Aggregation of Adversary


KARAVANE:
Kjartan Slettemark,Nixon Visions
Victor Lind, Monument

Fluxus

Hito Steyerl

Dan-Ola Persson:
Music for the Videos of Lars Laumann

Favoured Nations:
Momentum 5th Nordic Biennial of Contemporary Art


Steinar Haga Kristensen: Retrospective: On the Un-Subjectified Persona


Espen Dietrichson:
Sketches For A Mechanical Sunrise


Håkon Bleken:
tekster i utvalg (1964–2008)


Eivind Slettemeås:

Kunst og prekaritet


Kjersti G. Andvig:
No one here is Innocent


A Fiesta of Tough Choices: Contemporary Art in the Wake of Cultural Policies


The New Administration of Aasthetics


What Does Public Mean?
Art as a Participant in the Public Arena


Mark

KARAVANE:
Kjartan Slettemarks Nixon Visions
Boel Christensen-Scheel

NOK 130,-

Fra 1971 til 1974 arbeidet Kjartan Slettemark med en serie som senere er blitt hetende Nixon Visions. Portrettet av den amerikanske presidenten Richard Nixon ble brukt som gjennomgangsfigur i performance, maleri, politiske aksjoner, workshops og sosiale happenings på en måte som både var radikalt nyskapende og sterkt provoserende. Boel Christensen-Scheel undersøker hvordan Slettemark i Nixon Visions bryter ned motsetningen mellom liv og kunst til en performativ eller ”bred” estetikk der estetikk, personlig følelsesliv, politiske ytringer inngår i en sameksistens. Nixon-serien kan forstås som en protest og en personlig reise for Slettemark; en reise hvor han identifiserer seg med mennesket Nixon og bruker kunsten som en iscenesettelse av egen persona og ambivalente forhold til makt. Forfatteren leser også Nixon-serien i forhold til det Felix Guattari kaller en schizoanalytisk subjektforståelse, og ser på hvordan Nixon-serien bærer bud om en neo-eksistensialisme i kunsten, dvs. en flermodal og åpen kunsterfaring som vender seg mot selve livet i dets kompleksitet. Karavane er en essayserie der forfattere og skribenter fra ulike fagfelt inviteres til å skrive om kunstverk som har hatt innvirkning på sin tid og bidratt til å utvide kunst- og samfunnsdebatten. Kjartan Slettemarks “Nixon Visions” av Boel Christensen-Scheel er andre bok i serien. Tidligere utgitte titler er: Victor Linds Monument av Erling Moestue Bugge.

Torpedo Press 2010

KARAVANE:
Victor Linds Monument
Erling Mostue Bugge

NOK 130,-

Victor Linds Monument av Erling Moestue Bugge er første utgivelse i essayserien Karavane, der forfattere fra ulike fagfelt skriver om kunstverk som har hatt innvirkning på sin tid og bidratt til å utvide kunst- og samfunnsdebatten.Victor Linds skulptur Monument er et anti-monument som forvirrer våre antagelser for hva en klassisk skulpturform skal og bør være. Politiinspektør Knut Rød var ansvarlig for deporteringen av norske jøder til Auschwitz, men ble likevel frikjent etter krigen. I Victor Linds verk er Rød tilsynelatende enkelt fremstilt i bronse, stående på en svart steinsokkel iført tysk naziuniform mens han gjør nazihilsen. Sokkelen markerer tomheten ved det menneskelige fraværet og en katastrofe det knapt går an å fremstille, mens Rød plasseres som et menneskelig nærvær av skyld over denne. I boka foretar Bugge en tolkning av og går inn i fenomenet Knut Rød for å se hvordan verket konfronterer en skyggeside ved norsk historie og hvorfor dette oppleves provoserende. Det rokker ved vedtatte koder for hva et monument kan være – men hva slags koder er dette og hvordan formuleres de? Gjennom sin nærlesning utdyper Bugge verkets karakter og gir en større forståelse for egenarten i Victor Linds prosjekt.

Om forfatteren:
Erling Moestue Bugge har MA i kunsthistorie fra University of Sussex, England (2001) og cand. philol i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo (2003). Han underviser i fotografihistorie, visuell kultur og
kunsthistorie og har blant annet skrevet for kunstkritikk.no, Billedkunst og Kunst og Kultur. Victor Linds Monument er forfatterens første bokutgivelse.Publikasjonen er utgitt med støtte fra Fritt Ord og Norsk Kulturråd.

Torpedo Press 2011