TorpedoContact / About
Projects


These Are Situationist Times
–Exhibition
–Online Interface
Read


Publications


Postnordisk - Den nordiske kunstscenens vekst og fall 1976-2016

These Are Situationist Times!

Marianne Hurum: Krabbe

Liv Bugge: To accept theirs, to make it mine, to wish it for myself

Concrete Oslo

Ane Hjort Guttu:
Tekster, samtaler, manus


Dora Garcia: Segunda Vez – How Masotta was Repeated

Dora Garcia: Oscar Masotta – Segunda Vez, Cahier No. 1 and 2


Aktuell #1 Azar Alsharif

Lina Viste Grønli: LIBRARY

Guðrún Benónýsdóttir: 
lawlessness of dreams
colour palette


Ingrid Torvund:
When I Go Out I Bleed Magic


Benjamin A. Huseby:
Weeds & Aliens
An Unnatural History of Plants


Modelling Time: The Permanent Collection 1925-2014


Valentinas Klimašauskas: 
B and/or an Exhibithion Guide In Search of Its Exhibition


Matthew Rana:
The Theory of the Square


Eline McGeorge:
With the Free Rider into the oil age and beyond


FRANK:

Volupså & Postscript


Sebastian Makonnen Kjølaas: The Institute of Art and Crime


In Dependence –Collaborations and Artists´Initiatives


Bodil Furu:
The Aesthetics of Investigation


Jon Benjamin Tallerås and Ruben Steinum: Casual Maneuver – A Step Away From It


Geir Haraldseth: 

Great! I’ve written something stupid but I haven’t signed a contract with anyone to produce solely wise and perfect works


Marianne Hurum:
STRETCHERS


Mai Hofstad Gunnes:
Baby Snakes Hatching. Ruins. Ruins


Karl Larsson:
Poetical Assumption


Liv Bugge: You Make Me Want To Die In The Country Side –
A meditation on Heart of Darkness by Joseph Conrad


Marius Engh:
An Aggregation of Adversary


KARAVANE:
Kjartan Slettemark,Nixon Visions
Victor Lind, Monument

Fluxus

Hito Steyerl

Dan-Ola Persson:
Music for the Videos of Lars Laumann

Favoured Nations:
Momentum 5th Nordic Biennial of Contemporary Art


Steinar Haga Kristensen: Retrospective: On the Un-Subjectified Persona


Espen Dietrichson:
Sketches For A Mechanical Sunrise


Håkon Bleken:
tekster i utvalg (1964–2008)


Eivind Slettemeås:

Kunst og prekaritet


Kjersti G. Andvig:
No one here is Innocent


A Fiesta of Tough Choices: Contemporary Art in the Wake of Cultural Policies


The New Administration of Aasthetics


What Does Public Mean?
Art as a Participant in the Public Arena


Mark

Håkon Bleken
tekster i utvalg (1964–2008)

NOK 150,-

Håkon Bleken: tekster i utvalg (1964–2008) inneholder tekste skrevet av kunstneren fra tidlig i hans karriere og frem til i dag. Håkon Bleken er godt kjent blant norsk kunstpublikum
for sitt samfunnsmessige og politiske engasjement. Det er derimot mindre kjent at han har en omfattende produksjon og publisering av essays, kronikker og debattinnlegg i aviser,
tidsskrifter og magasiner. Boken bringer for første gang sammen et bredt utvalg av denne delen av Blekens produksjon,
samtidig som det gir et sjeldent innblikk i norsk kunstoffentlighet fra 60-tallet og fremover. Boken fremhever forholdet
mellom kunstneren og skribenten Bleken, men er også et dokument over en skiftende debattkultur. Blant tekstene i boka finner vi litterære essays og bitende aviskommentarer,
analyser av kunstkritikk og debatter om bl.a. daværend kirkeminister Bondeviks sensur av Agnar Mykles kunstnerstipend
og Jørgen Nash’s famøse introduksjon av happeningkuns i Norge.

Red. Tone Hansen


Håkon Bleken i intervju med Tone Hansen bakerst i boken.
Forord av redaktørene. Publikasjonen er utgitt med støtte fra Henie Onstad
Kunstsenter (HOK) og i samarbeid med HOK og Håkon Bleken.

Torpedo Press 2009